Archive for септември, 2018

Анонс

След седемгодишно отсъствие реших отново да активирам блога си. Насоката ще е пак същата: литературни наблюдения, мнения, критика. Разликата е, че този път съм решил да бъда по-продуктивен и да покривам по-голяма част от територията на съвременната литература: главно българска, но понякога и преводна. Е, няма да пускам материали чак всеки ден, но може би веднъж-дваж на десетдневие ще се появявам с по нещичко. Ще обсъждам книги, събития и явления главно от последното десетилетие, но с чести връщания назад, защото в редица случаи именно миналото осмисля настоящето и му дава плът. Няма да се чувствам длъжен да осведомявам читателите си за нови заглавия и събития, това го правят достатъчно задоволително издателствата и няколко солидни литературо-културни сайта. Няма да правя само разбори или обговаряния, ще предлагам коментари и анализи, ще давам оценки. Няма да избирам за обсъждане само добри произведения, но и средни и слаби – литературата заслужава размисъл на всяко едно от нивата си. Няма да се чувствам задължен да пиша само дълги текстове, някои ще обхващат не повече от един абзац. Най-голям интерес все пак имам към следните неща: а) шедьоври, ако ги има; б) проблеми на литературното съвремие; в) стратегии на читателския интерес; г) тенденции в днешната българска литература.

19.09.2018 at 7:20 am 2 коментара